BINNO

Rychlý kontakt

Ing. Milan JIRÁSEK, s.r.o.
1. pluku 140/4
186 00 Praha 8
Česká republika

e-mail: imj@imj.cz
tel. 777 888 282

Pošlete mi zprávu

*povinné údaje

Tržní oceňování nemovitého majetku

 • bytů a nebytových prostor, rodinných domů
 • staveb pro individuální rekreaci
 • bytových domů
 • administrativních budov
 • provozních objektů
 • pozemků

Podklady pro ocenění (nutné pro vypracování ocenění):

 • výpis z Katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • snímek z katastrální mapy (ne starší 3 měsíců), případně i geometrický plán
 • kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva či věcného břemene
 • dokumentace ke stavbě, např. kolaudační rozhodnutí, výkresy, rozměry místností, apod.
 • případná soudní rozhodnutí týkající se oceňovaných nemovitostí
 • dříve vypracované znalecké posudky
Seznam podkladů je pouze orientační, závisí na typu nemovitosti, způsobu užívání nemovitosti a účelu posudku.
*působnost Praha a Středočeský kraj