Tržní posudky

Oceňování:


 • bytů a nebytových prostor, rodinných domů
 • staveb pro individuální rekreaci
 • bytových domů
 • pozemků určených k výstavbě rezidenčních nemovitostí
 • úsporný modus pro energetickou hospodárnost

Podklady pro ocenění (nutné pro vypracování ocenění):


 • výpis z Katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • snímek z katastrální mapy (ne starší 3 měsíců), případně i geometrický plán
 • kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva či věcného břemene
 • dokumentace ke stavbě, např. kolaudační rozhodnutí, výkresy, rozměry místností, apod.
 • případná soudní rozhodnutí týkající se oceňovaných nemovitostí
 • dříve vypracované znalecké posudky

Seznam podkladů je pouze orientační, závisí na typu nemovitosti, způsobu užívání nemovitosti a účelu posudku.

 
Tržní posudky

Servis pro Vaše bydlení


Jsme SERVIS PRO BYDLENÍ a pomáháme se zajištěním Vaší budoucnosti a snem o vlastním bydlení. Svěřte nám potřebných povolení ke stavbě a ušetřený čas můžete věnovat rodině nebo svým koníčkům.


KONTAKT
KONTAKT