BINNO

Rychlý kontakt

Ing. Milan JIRÁSEK, s.r.o.
1. pluku 140/4
186 00 Praha 8
Česká republika

e-mail: imj@imj.cz
tel. 777 888 282

Pošlete mi zprávu

*povinné údaje

Znalecké posudky

K vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti jsou potřebné následující podklady:

(Pokud Vám budou některé dále uvedené doklady chybět, je možné je zajistit, popřípadě se na jejich opatření domluvit při místním šetření.)

Nemovitosti nekomerční (bez komerčního využití)

t.j. například rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy, garáže, vedlejší stavby, studny, inženýrské stavby liniové, pozemky včetně zemědělsky užívaných, trvalé porosty:

Podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):

 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Nemovitosti nekomerční (s komerčním využitím)

t.j. rodinné domy s provozní částí - např. kancelář, dílna, ordinace, atd., bytové domy, administrativní budovy, provozní nebo výrobní objekty, penziony, hotely, sklady, atd. a komerčně využívané pozemky:

Podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění telekomunikačních stožárů, reklamy apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd.
 • údaje o pojistném (pojistná smlouva)
 • doklad o výši daně z nemovitosti
 • doklady/přehled nákladů za běžnou údržbu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):

 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • odpisový plán
 • přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd.
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Bytové jednotky a nebytové prostory (včetně pozemků):

Podklady povinné:

 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z družstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):

 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • informace o provedených stavebních úpravách, modernizacích nebo rekonstrukcích bytové jednotky i celé budovy (výtah, střecha, výměna oken, stoupaček, zateplení fasády apod.)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • prohlášení vlastníka dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., včetně příloh
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě:

Podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení
 • radonový průzkum
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):

 • projektová dokumentace budoucí stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stávajících inženýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Zemědělské pozemky (i v nájmu organizace):

Podklady povinné:

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) včetně údajů o BPEJ
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • srovnávací sestavení pro pozemky ve zjednodušené evidenci - Pozemkový katastr
 • při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)

Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):

 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stávajících inženýrských sítích