Znalecké posudky

Pokud Vám budou některé dále uvedené doklady chybět, je možné je zajistit, popřípadě se na jejich opatření domluvit při místním šetření.

K vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti jsou potřebné následující podklady:

Nemovitosti rezidenční (bez komerčního využití)

t.j. například rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy, garáže, pozemky pro rezidenční výstavbu :


Podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)
Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se jedná o pozemek určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Nemovitosti rezidenční s částečným komerčním využitím

t.j. rodinné domy s provozní částí - např. kancelář, dílna, ordinace, atd., bytové domy


Podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.)
 • nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění telekomunikačních stožárů, reklamy apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd.
 • údaje o pojistném (pojistná smlouva)
 • doklad o výši daně z nemovitosti
 • doklady/přehled nákladů za běžnou údržbu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky atd.)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)
Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • radonový průzkum místa stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • při ocenění  pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná
 • odpisový plán
 • přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd.
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Bytové jednotky a nebytové prostory:


Podklady povinné:
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z družstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace)
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)
Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.)
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
 • informace o provedených stavebních úpravách, modernizacích nebo rekonstrukcích bytové jednotky i celé budovy (výtah, střecha, výměna oken, stoupaček, zateplení fasády apod.)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • prohlášení vlastníka dle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., včetně příloh
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

Stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě rezidenční nemovitostí:


Podklady povinné:
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)
 • kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 3 měsíců)
 • geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud již nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy)
 • nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, dražební protokol atd.), vše včetně příloh
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení
 • radonový průzkum
 • smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.)
Podklady nepovinné (pokud jsou k dispozici):
 • projektová dokumentace budoucí stavby
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stávajících inženýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí
 • při ocenění pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se jedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná
 • další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.
 
Znalecké posudky

Servis pro Vaše bydlení


Jsme SERVIS PRO BYDLENÍ a pomáháme se zajištěním Vaší budoucnosti a snem o vlastním bydlení. Svěřte nám potřebných povolení ke stavbě a ušetřený čas můžete věnovat rodině nebo svým koníčkům.


KONTAKT
KONTAKT